Хранителен режим

Попълни въпросника внимателно и подробно, защото въз основа на него ще бъде изготвен хранителният режим. Обърни внимание на всеки въпрос.

АНКЕТА

Например: яйца, риба, кашкавал
Например: яйца, риба, кашкавал
Опиши ми закуската, обяда, вечерята.